Formu Doldurun, Uzmanlarımız Sizi Arasın!

Biz Sizi Arayalım
Telif Talep Formu

Zincirli Çektirme (Hubzug)
İki cismi belirli yerlerinden sabitleyerek birbirlerine yaklaştırmaya yarayan ürünlerdir.Caraskallardan farkı yatay çalışmalarıdır
1,5mt zincir boyları vardır.İlave zincir ekleyebilir.

Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp takılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanır.

Zincirli çektirme muayenesi için beyan kapasitesi çektirme grubunun işletmede kaldırmakta kullanıldığı en ağır yük (nominal kapasiteyi geçmemek üzere) yazılarak belirlenir.

Kaldırma ve iletme ekipmanları, Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25
katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunması gerekmektedir.

Zincirli çektirme(hubzug) periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, bir yılı aşmaması gerekir. Kontroller sonrasında periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır.


Uzmanlarımız Sizi Arasın!