Formu Doldurun, Uzmanlarımız Sizi Arasın!

Biz Sizi Arayalım
Telif Talep Formu

Gizlilik ve Bağımsızlık Beyanı
privacy

Gizlilik Beyanımız

Kuruluşumuz, muayene işlemleri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğinin korunacağı güvencesini müşterisi yaptığı yazılı sözleşmelerde taahhüt etmektedir. Telif ve patent hakları korunmaktadır.
UZMAN MUAYENE ve GÖZETİM  müşterisi hakkında sahip olduğu veya olacağı tüm belge, bilgi ve malumatları müşterisi’ nin  sırrı kabul etmiş olup, bu bilgi ve belgeleri her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklayamaz. UZMAN MUAYENE ve GÖZETİM . kendi lehine veya üçüncü şahıslar lehine müşterisi’ nin imalat tekniklerini, modellerini, imalathanelerini kullanamaz. UZMAN MUAYENE ve GÖZETİM. hizmet süresi içinde, müşterisi’ nin yurt içinde ve yurt dışındaki müşterilerini ve bu kişi veya kuruluşların aldıkları malların cins, çeşit, miktar ve hatlarını, bu konuda taraflar arasında yapılan anlaşmaları, müşteri listelerini, fiyatları, özel sözleşmeleri ve benzeri bilgileri müşteri’ den ve işyerinden öğrenmiş olduğu ve öğreneceği bilumum teknik bilgileri, projeleri, imalat tekniklerini, imalatta kullanılan hammaddeleri, tasarımları, çalışmalarında edindiği bilgileri, hatta doğrudan doğruya veya dolaylı olarak öğrendiği idari ve ticari bilgi ve sırları büyük bir titizlikle muhafaza etmeye, bunları hiç kimseye nakil etmemeye, göstermemeye dolaylı veya dolaysız herhangi bir açıklamada bulunmamaya, bu bilgilerden başkalarının istifadesine imkan vermemeye mecburdur. UZMAN MUAYENE ve GÖZETİM. bütün bu hususları müşteri’ ye karşı kesin olarak kabul ve taahhüt etmiştir.
UZMAN MUAYENE ve GÖZETİM . yukarıdaki konularda belirtilen hiçbir bilgiyi kağıt, liste, disk, disket internet vb. araçla yayamaz, yayılmasına aracılık edemez.
UZMAN MUAYENE ve GÖZETİM . öğrendiği bu bilgi ve sırları gerek müşteri’ deki görevinin devamı sırasında ve gerekse herhangi bir sebeple görevin sonra ermesinden sonra dahi aynen muhafaza edecektir.


Personel Bağımsızlık Beyanımız

UZMAN MUAYENE ve GÖZETİM . kuruluşu, “A Tipi Muayene Kuruluşu” şartlarının gerektirdiği ölçüde bağımsızdır. TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardı çerçevesindeki şartlara bağlı olarak, hüküm ifade eden Ek A’ da öngörülen asgarî kriterleri karşılamaktadır.

  • Muayene kuruluşu ve muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personel olarak, muayene kapsamında yer alan ürünlerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamayı,
  • Muayene kuruluşu ve onun personeli olarak, muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmemeyi,
  • Özellikle, muayene edilen malzemelerin tasarımı, imalâtı, tedariki, montajı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili olmamayı,
  • Bütün ilgili taraflar için, muayene kuruluşunun hizmetleri kapsamında yersiz malȋ  veya diğer şartlarda bulunmamayı,
  • Kalite Yönetim Sisteminin temeli TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardı çerçevesindeki şartları oluşturarak, kuruluşumun çalışma prosedürlerine göre ayrım yapmayan bir şekilde bağımsız olarak uygulanmayı,
  • UZMAN MUAYENE ve GÖZETİM . bünyesi dışında çalışacağım işlerin tarafsızlık ve bağımsızlık kriterleriyle çelişmeyecek işlerden olacağını; bu kriterlerle çelişme şüphesi bulunan işyerlerine (örn. İş güvenliği uzmanlığı) hizmet verilmemesi için UZMAN MUAYENE ve GÖZETİM ’ne söz konusu şirketleri bildirmeyi,
  • Akrabalık vb. bağlarım bulunan firmalarda görev verilmesi durumunda Muayene Kuruluşu’na bilgi vererek bu firmaların muayenelerinde görev almamayı Kabul ve taahhüt ederim.

 

 


Uzmanlarımız Sizi Arasın!