Formu Doldurun, Uzmanlarımız Sizi Arasın!

Biz Sizi Arayalım
Telif Talep Formu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Tüzükler Yürürlükten Kaldırıldı
14024850932995640

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda uygulamalara uzun yıllar boyunca yol gösteren 4 Tüzük Temmuz ayı içinde yürürlükten kaldırıldı. Böylece 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sonrasında ortaya çıkan bazı belirsizlikler giderildi.

1971 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren 1475 sayılı İş Kanunu’nun “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” konusunda içerdiği maddelerin uygulama düzenlemelerini yapmak üzere 4 adet tüzük çıkarılmıştı. 2003 yılındaki yeni İş Kanunu sonrasında ise düzenlemelerin “Tüzükler” yerine değiştirilmeleri daha kolay olan “Yönetmelikler” yoluyla yapılması anlayışı yerleşti. Ancak, bu konudaki girişimlerle yasalar arasındaki çelişkiler nedeniyle Danıştay iptalleri yaşandı ve “Tüzükler” ile, aynı konuları düzenleyen “Yönetmelikler” bir arada yürürlükte kaldı. Bu durum, bazı çelişkilere yol açtı.

Tüzükler’i yürürlükten kaldıran yeni tüzüklerin yayınlanması ile şu an bu çelişkiler aşılmış görünüyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzükler ve Resmi Gazete yayın tarihleri aşağıdaki şekildedir:

 

İSİG Tüzükleri Tüzüğün RG Yayın Tarihi Yürürlükten Kaldıran Tüzük RG Yayın Tarihi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü  11.01.1974 23.07.2014
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük 24.12.1973 17.07.2014
Yapı İşlerinde İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 2.09.1974 26.07.2014
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük 22.10.1984 25.07.2014