Formu Doldurun, Uzmanlarımız Sizi Arasın!

Biz Sizi Arayalım
Telif Talep Formu

Teknik ölçümler (topraklama ölçümleri)
shutterstock_60855814Elektrik tesisat kontrol ve raporlaması , elektrik enerjisi kullanan tesislerde tesisisin güvenilirlik ve uygunluğunu farklı şekillerde ölçmek ve değerlendirmek için yapılan bir mühendislik çalışmasıdır. Bu çalışma iş ekipmanlarında sağlık ve güvenlik yönetmeliğine istinaden yapılmalıdır.

Bu çalışma sırasında işletmede elektrik tesisatı ile ilgili genel bir gözden geçirme yapılır. Başlıca bakılan ve raporlaması yapılması gerekli bileşenler şunlardır:

Tesis koruma ve işletme topraklaması, Pano güvenliği, Tesis elektrik dağıtım projeleri, Elektrik yangın güvenliği, İletken ve pano izolasyon durumu, Tesisteki ekipman ve makinelerin elektriksel güvenliği

Bu çalışmalar için tesiste ilgili yönetmelik ve standartlar ışığında başta gözle muayene olmak üzere bir dizi ölçüm ve kontrol faaliyeti yürütülür. bu ölçümler ; topraklama ,aydınlatma, pano ve iletken izolasyon testleri, kaçak akım rölesi testleri ve gerekli görüldüğünde termal kamera ile görüntüleme olarak sayılabilir. Bu kontroller sonucu görülen eksikler yetkili elektrik mühendisi tarafından raporlanmaktadır. Tesislerde  kontrol periyotları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır.

Kontrol periyotları;

1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,

2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,

3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,

ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

4) Sabit olmayan tesisler için:

i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,

ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.

5) Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerleri ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

Elektrik tesis raporlamaları gerek personel , gerekse tesis güvenliği açısından son derece önemli olup, bu kontrollerin yetkin ,bağımsız ve tarafsız bir şekilde ,uzman bir elektrik mühendislik çalışması olarak gerçekleştirilmesi önemlidir. Uzman muayene , tesis ve işletmelerin güvenliği için elektrik tesisat raporlamalarını uzman mühendis kadrosu ile mevzuat ve standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Uzman MuayeneTarafından Gerçekleştirilen Tesisat Kontrolleri


Uzmanlarımız Sizi Arasın!