Formu Doldurun, Uzmanlarımız Sizi Arasın!

Biz Sizi Arayalım
Telif Talep Formu

UZMAN MUAYENE Yapı İskelelerin Kontrollerine Başlıyor
uzmanis yapı iskelelerin kontrollerine basliyor

UZMAN MUAYENE Yapı İskelelerin Kontrollerine Başlıyor

Başta inşaatlar olmak üzere bir çok  sektörde iskele sistemi ile çalışmalar yapılmaktadır. Hatalı kurulmuş iskele , deformasyona uğramış  iskele elemanları ve yetersiz kontrol gibi sebeplerle iskeleler, bir çok iş kazasına sebep olmaktadır. Geçtiğimiz ay içerisinde birisi denetimci ve mühendisin ölümüyle sonuçlanan iki farklı inşaat çalışmasında iskele kaynaklı kaza meydana gelmiştir. İskeleden kaynaklı iş kazalarının önlenmesinin en etkin yöntemlerinden birisi kurulum ve bitim aşamasında yetkin bir personel tarafından gerekli kontrollerin yapılmasıdır.

Yüksekte yapılan çalışmaların uygun kenar koruması olan bir platform üzerinde gerçekleştirilmesi gereklidir.
Her çeşit işte merdiven kullanılabilir ancak bunun yerine öncelikle bir çalışma platformunun (uygun şekilde inşa edilmiş hareketli yapı iskelesi veya hareketli çalışma platformu gibi) kullanılması daha güvenlidir.Olukların takılması veya çıkarılması, pencerelerin yerleştirilmesi, boyama ve yıkım işleri, iskelelerin veya taşınabilir çalışma platformlarının üzerinde gerçekleştirilmelidir.
Yapı İskelelerinin Güvenli Kurulması Yapı iskelelerinin tasarımı, kurulması, değiştirilmesiyle  sökülmesi işlemleri mutlaka uzman kişilerin danışmanlığında yapılmalıdır.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’nin Ek 4 ‘de Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Sağlamlık Ve Dayanıklılık Şartları Madde 25’e göre ;
İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır;

 •  Kullanılmaya başlamadan önce,
 •  Haftada en az bir kez,
 •  Üzerinde değişiklik yapıldığında,
 •  Belli bir süre kullanılmadığında,
 •  Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında .

Sorumlu kişiler mutlaka düşmeye karşı koruyucu ekipmanlarıda içeren bir güvenli çalışma sistemi planlamalı ve uygulamalıdır. Bağımsız yapı iskeleleri dahil olmak üzere bütün iskeleler güvenli bir şekilde bağlanmalı veya desteklenmelidir.

Yapı iskelesinin;

• Perdelenmesi veya kafeslenmesi gerektiğinde,

• Malzeme ve ekipman taşımak amacı ile kullanılması sırasında,

• Üzerine bir takım sistem ve araçlar ilave edildiğinde (çöp olukları, taşıma cihazları ve gırgır vinçler gibi), daha çok noktadan bağlantı yapılması gerekebilir.

Yapı İskelesinin Güvenli Kullanımı

 •  Hazır yapı iskeleleri üreticinin önerdiği şekilde kurulmalıdır. Bu tür iskeleler bağımsız iskelelere göre daha fazla bağlantı gerektirebilir.
 •  Değişiklikler mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
 •  Tam olarak kurulmamı platformlarda çalışılmamalıdır.
 •  İskeleler, taşıyabilecekleri kapasitenin üzerinde yüklenmemeli ve üzerine konan yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlandıklarından emin olunmalıdır.
 •  İskele üzerindeki yükler uygun şekildeistiflenmelidir.
 •  Çalışılan platforma ulaşabilmek için uygun merdiven veya basamakların bulunduğundan emin olunmalıdır.
 •  Müteahhit veya taşeron gibi işveren sorumluluğuna haiz kişi ve kurumlar, başka bir çalışma alanından temin edilen iskelenin (çalışanları tarafından kullanılmadan önce) güvenli olduğundan emin olmalıdırlar.
 •  Yapı iskelesi kurulmadan önce insanlar tarafından kullanılan yol, kaldırım gibi alanlardan sorumlu yetkili otorite ile irtibata geçilmelidir.
 •  Yapı iskelesi, malzemelerin düşmesini engelleyecek şekilde(kafes, perde, vb.)tasarlanmalıdır.
 •  Tehlikenin yüksek olduğu yıkım ve benzeri işlemlerde, cephe temizliklerinde korunaklı yürüme yolları gibi ilave önlemler alınmalıdır.
 •  Şehir merkezleri gibikalabalık alanlarda, yapı iskelelerinin kurulma ve sökülme işlemleri sakin zamanlarda yapılmalıdır.
 •  Yapı iskelesinin kurulması ve sökülmesi sırasında insanların zarar görmemesi için yapı iskelesinin etrafına uygun engel ve işaretler konulmalıdır.
 •  Yapı iskelesine izinsiz girişler engellenmelidir.
 •  Malzeme ve çöpleri kaldırmak için mekanik vinç veya çöp bacası kullanılmalıdır.
 • Yapı İskelerinin güvenli kullanımının ilk adımı İskele Kurulumun da ve kurulduktan sonraki kontrollerde uzman kişi ve kuruluşlardan destek almaktadır.

UZMAN  MUAYENE  olarak iskele  kontrollerin önemini ciddiye alıp kazaları önlemeye yönelik çalışmalarına başlamıştır.

Bu kapsamda UZMAN MUAYENE profesyonel kontrol mühendisleriyle iskele kontrolleri çalışmalarına başlamıştır.