Formu Doldurun, Uzmanlarımız Sizi Arasın!

Biz Sizi Arayalım
Telif Talep Formu

Buhar Kazanı
Buhar kazanı doğalgaz, kömür, fosil yakıtlar veya motorin kullanılarak suyun ısıtılarak buharlaştırılmasını sağlamaktadır. Endüstriyel tesislerde oldukça sık kullanılan kazanlardır. Isı transferi işleminin yüksek oluşu sebebiyle iletim kolay olmaktadır ve pompalama işlemine gerek duyulmamaktadır. Isıtılacak yüzeylerde homojen sıcaklık dağılımı ile her noktada eşit ısı sağlanmış olur. Buharın nakledilmesi sırasında ekstradan enerji ihtiyacı duyulmaz. Taşınımı ve iletimi kolaydır. Buhar kazanı yüksek miktarda ısı enerjisi taşımaktadır. Küçük boru çapları kullanılabilir. Alev borulu kazanlar ve su borulu kazan çeşitleri vardır. Alev borulu kazanların iç tarafında alev bulunurken dış tarafında ise su vardır. Kullanımı daha zor olduğu için nadiren tercih edilir. Su borulu kazanlar ise iç tarafında suyun bulunduğu ve etrafında alev ve gazların bulunduğu kazandır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne Göre Buhar kazanı testi temel prensip olarak hidrostatik olarak yapılmalıdır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.


Uzmanlarımız Sizi Arasın!