Formu Doldurun, Uzmanlarımız Sizi Arasın!

Biz Sizi Arayalım
Telif Talep Formu

Boyler
Değişik ısı kaynaklarından alınan suyu depolamaya, ihtiyaç olunduğunda kullanmaya yarayan mekanik tesisat elemanıdır. Isı kaynaklarına örnek olarak buhar kazanı, ısı pompası, güneş kollektörü, sıcak su kazanı veya elektrikli olarak verebiliriz.
Boyler çeşitleri:
-Serpantinli boyler: (çelik borulu, bakır borulu)
-Çift serpantinli boyler
-Tek serpantinli boyler
Emaye kaplı tek serpantinli boylerler genellikle otellerde, restoranlarda, villalarda veya sıcak su ihtiyacı olan mekânlarda buhar kazanına, güneş kollektörüne veya sıcak suya bağlanılarak kullanılır.

Emaye boyler deposunun içinde yüzeyi camsı maddeyle kaplanmış olan bir metaldir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.


Uzmanlarımız Sizi Arasın!