Formu Doldurun, Uzmanlarımız Sizi Arasın!

Biz Sizi Arayalım
Telif Talep Formu

İşyeri Ortam Ölçümleri (İş Hijyeni Analiz ve Ölçümleri)
shutterstock_81147877Yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımından hareketle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin ölçülebilir, izlenebilir olması zorunlu hale gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayalı olarak 20.08.2013 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ‘’İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmeliğin’’ 5. maddesinde (İşverenlerin Yükümlülükleri) “İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür ‘’ denmektedir.

Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi (İşyerinde İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar hariç, bu konuda ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılır.) yukarıda bahsi geçen laboratuvarın Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olması gerektiğini de açıkça ifade etmektedir.

Güvenli çalışma ortamı oluşturulan işyerlerinde çalışanların memnuniyet düzeyleri ve üretim kalitesi artırmak adına iş hijyeni ölçümlerinin yapılması verimliliğin artırılmasını sağlamaktadır.

UZMAN MUAYENE VE GÖZETİM, aynı çatı altında bulunan çözüm ortağı İş Hijyen Akredite Laboravatur Kuruluşu vasıtasıyla iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde sizlere destek sağlamakta ve kontrollerde sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız, tarafsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri hakkında işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına ve İş güvenliği profesyonellerince oluşturulacak risk analizi sonuçlarına göre aşağıda Tablo 6’te yer alan parametrelerde test ve
ölçümleri yap­tırmak zorundadır.

UZMAN MUAYENE VE GÖZETİM, aynı çatı altında bulunan çözüm ortağı vasıtasıyla iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde sizlere destek sağlamakta, işletmenizi ihtiyaç duyacağı test, ölçüm, analiz ve kontrollerde sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız, tarafsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

UZMAN MUAYENE VE GÖZETİM BÜNYESİNDE PERİYODİK OLARAK YAPILAN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM VE KONTROLLERİ

 • Aydınlatma
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti
 • İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümleri
 • İşyeri Ortamı Titreşim Ölçümleri
 • Termal Konfor
 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
 • Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi

İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri hakkında işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına ve İş güvenliği profesyonellerince oluşturulacak risk analizi sonuçlarına göre aşağıda Tablo 6’te yer alan parametrelerde test ve ölçümleri yap­tırmak zorundadır.

Tablo 6- İş Yerlerindeki Çalışma Koşullarına Yönelik Olarak Yapılması Gereken İş Hijyeni Test ve Ölçümleri

 

Sıra No Parametre
1 Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
2 İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
3 Kişisel Gürültü Maruziyeti
4 İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri
5 Kişisel Titreşim Maruziyeti
6 Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
7 Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
8 Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
9 Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
10 Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
11 Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
12 Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
13 Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
14 Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
15 Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
16 Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)
17 Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
18 Aydınlatma
19 Termal Konfor
20 Manyetik Alan Ölçümleri
21 Radyasyon Ölçümleri
22 Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri

Etiketler : ,

Uzmanlarımız Sizi Arasın!