Formu Doldurun, Uzmanlarımız Sizi Arasın!

Biz Sizi Arayalım
Telif Talep Formu

Elektrik Ölçüm, Test ve Kontrolleri
İşletmelerde Elektrik ve tesisatlarının kullanımı adeta üretimi elde eden tüm süreçlerin kaynağı ve aynı oranda öneme sahip tehlike kaynağıdır.

Elektrik ile çalışan makine, ekipman ve teçhizatlarda alınmayan emniyet tedbirleri sonucu çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir.

Örneğin Topraklama işlemi, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır, gerekirse kaçak akım rölesi gibi ilave cihazlar ile elektrik sistem emniyeti artırılırsa elektrik ile ilgili riskler azaltılabilir.

Elektrik tesisat ve sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve aksaklıkların zamanında tespit edilebilmesi için Elektrik Ekipmanları ve Tesisatlarının periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalıdır.

Elektrik Ekipmanları ve Tesisatlarının periyodik kontrol zorunluluğu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.3. bendinde (Tesisatlar) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.
UZMAN MUAYENE VE GÖZETİM, bünyesindeki Elektrik Mühendisi yetkin kontrolörleri ile hassas ve kalibreli ölçüm araçları, İşletmenizde kullanılan Elektrik tesisatları ve ekipmanlarının periyodik ölçüm ve kontrollerinde Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.
UZMAN MUAYENE VE GÖZETİM, bünyesindeki Elektrik Mühendisi yetkin kontrolörleri ile hassas ve kalibreli ölçüm araçları, İşletmenizde kullanılan Elektrik ekipmanları ve tesisatlarının periyodik ölçüm ve kontrollerinde Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

UZMAN MUAYENE VE GÖZETİM TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLE TABİİ TUTULAN ELEKTRİK EKİPMAN VE TESİSAT KONTROLLERİ

 

Tablo 3- Elektrik Ekipmanları ve Tesisatlarının Asgari Kontrol Periyot ve Kriterleri

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Akümülatör, Transformatör

1 Yıl

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.


Uzmanlarımız Sizi Arasın!